תקנון

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1. העסק – טי.קיי. דיזיין- TK Design ע.מ. 024833147
2. האתר - אתר האינטרנט www.talikashydesign.com
3. הבגדים - הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. פעולה באתר:- כל פעולה המבוצעת באתר, עיון ו/או רכישת מוצרים.
5. משתמש:- כל אדם מעל גיל 18, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.  במידה והנך מתחת לגיל 18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הורייך ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות לפעילות ילדיהם באתר על המשתמש לצרף אישור חתום של האפוטרופוס או של הוריו.
6. המשתמש/ הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר, תקף.
7. המשתמש/הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי- ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף. שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
8. המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
9. זמן אספקת הסחורה:
    יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
    * דואר שליחים: עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
10. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
11. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
12. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, חג, ערבי חג וחול המועד.
13. הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון זכר רק מטעמי נוחות אך מיועדים לשני המינים.

1. כללי
1.1. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת בגדים  והוא בבעלות העסק – טי.קיי דיזיין  ומנוהל על ידה.
1.2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של העסק במייל   tkdesign3@gmail.com    : או בטלפון  מס' 072-2490696.
1.3. הוראות תקנון זה, יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין העסק. לכן, הנך מבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4.  יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הנו מודע לתקנון האתר, וכי  הוא קרא תקנון זה, והסכים  לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או הנהלת האתר ו/או העסק ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
1.5. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
1.7.  המשתמש מסכים כי רישומי המחשב של הנהלת האתר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.8 . תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי העסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.
1.9 נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את העסק ו/או הנהלת האתר.
1.10. טי.קיי. דיזיין  אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.11. טי.קיי. דיזיין  עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וטי.קיי.דיזיין לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.12. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
1.13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
1.14. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
1.15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים
1.16. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המחירים של הפריטים באתר הם מוזלים/יקרים ממחירי הפריטים  בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו העסק התחייב להציעם במחיר מוזל/יקר.
1.17 הדין החל על תקנון זה פרשנות או אכיפה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו  או מכל רכישה באתר, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל . וסמכות השיפוט לגביו יתבררו בבית המשפט בתל אביב יפו.

2. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
2.1 . רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח הרשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.  יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2.2 כדי לבצע הזמנה של מוצר, יש תחילה לבחור את המוצר, את המידה ואת הצבע וכמות. אח"כ יש להקליד פרטים בסיסיים ופרטי אשראי. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והמדויקים הנדרשים באתר. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
2.3, עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע הנהלת האתר בדיקת אימות פרטי האשראי באמצעות חברת הסליקה, ורק לאחר אישור מחברת האשראי, תינתן הודעה ללקוח כי הפעולה אושרה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר האלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
2.4  משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את טי.קיי דיזיין. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה סופית לנכונות דרך הפעולה.
2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של העסק, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה וטי.קיי. דיזיין  לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. במידה והלקוח לא פנה טלפונית, תוך72 שעות, ממועד ההודעה בדואר אלקטרוני, תהא הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה.
2.6 אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני העסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא טי.קיי דיזיין מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לטי.קיי.דיזיין ו/או תבטל טי.קיי.דיזיין את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לעסק על ידי הלקוח.
2.7. יודגש כי טי.קי.דיזיין תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנעשה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
2.8 מודגש:- כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. וכנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים , לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו עקב שיבוש הליכי מכירה.
3.ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
3.1. מבצע העסקה רשאי לבטל את העסקה בהתאם וכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").למעט ברכישת פריטים המפורטים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל המזמין לבטל את עסקה.
3.2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
* ביטול עסקה/הזמנה תעשה ע"י הודעה טלפונית בשעות הפעילות:-בימים א-ה  10:30-16:00. לשירות הלקוחות בטלפון  מספר:- 072-2490696. מחוץ לשעות הפעילות, או בימים שאינם ימי עסקים, הביטול יעשה בשליחת הודעה לדואר האלקטרוני  tkdesign3@gmail.com
*ההחזר הכספי יועבר לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.  עד 14 יום ממועד החזרת הפריט לחנות, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. הזיכוי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר עסקה שחויבה בתשלום אחד תזוכה בתשלום אחד, עסקה שחויבה בתשלומים תזוכה באותן כמות התשלומים שחויבה.)  אין צורך לפנות לחברת האשראי שלכם, אנחנו נבצע את הפעולה ונעדכן זאת בשליחת הודעה לדואר האלקטרוני שלכם.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה . זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, ההזמנה תחויב ותבוצע, אך על הלקוח להחזיר את המוצר מיד לאחר קבלתו, באריזתו המקורית כשהוא ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק כשהתווית מוצמדת אליו עם אזיקון, כפי שהתקבל, באמצעות דואר ישראל,  ולשלוח אל טי.קי דיזיין תל גיבורים 5 תל אביב.  רק לאחר קבלת הסחורה במחסני העסק, יינתן זיכוי כספי עפ"י האמור בחוק. אנו ניצור קשר כשהמוצר הגיע ונבדק במחסנינו. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין  (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
*טי.קיי.דיזיין היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
* ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך 14 יום מקבלתו.
3.3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמו בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
3.4 לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש, ושאינם באריזה המקורית. במקרה של בעיה כלשהי ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העסק.
3.4. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
3.5. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח החליט להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם. יודגש ששווי הזיכוי יהיה בהתאם למחיר שהלקוח שילם עבור המוצר.
* החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

 

4. אספקה ומשלוחים
4.1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות , במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
4.2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
4.3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 96 שעות ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, וים המלח יתווסף למשלוח עוד  30 ש"ח .ישובים מרוחקים יכולים להתקשר לפני בכדי לוודא תעריף או אם מגיע שליח עד לאזורם.
4.4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים.
4.5. ניתן לאסוף את הפריט שנרכש בתל גיבורים 5 ת"א בתיאום מראש בלבד בטלפון:
 072-2490696 ובחינם.
4.6. טי.קיי.דיזיין  אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות. איחור במועד ההספקה, בשל סיבה כלשהי לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
4.7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת טי.קיי.דיזיין לספקה.
4.8. על אף האמור לעיל, במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, העסק יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקיחה במקום סמוך אשר יתואם עם הלקוח מראש.
4.9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
4.10. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
4.11 טי.קיי.דיזיין ו/או הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור, עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון:- מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיו'ב . התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההזמנה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות אתר ויחייב את הלקוח.
4.12 בזמן אספקת המוצר יידרש הצגת תעודת זהות של בעל הכרטיס אשראי/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.


5. אחריות העסק
5.1. טי.קיי.דיזיין ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, טי.קיי.דיזיין  שומרת לעצמה את האפשרות לבטל את ההזמנה הספציפית.
5.2. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
5.3. בכל מקרה לא תישא טי.קיי דיזיין באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5.4. טי.קי.דיזיין אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות הבגד לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים.
5.5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
5.6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 072-24906960, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

6.זכויות יוצרים
6.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של טי.קיי.דיזיין בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
6.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של טי.קיי.דיזיין מראש ובכתב.
6.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
6.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
6.5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
6.6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכו', לכל מטרה אחרת.
6.7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7. שמירת סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
7.1 מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה היא כדי לאפשר לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, , מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
7.2 מסירת כל הפרטים ושימוש המשתמש באתר, מעידה על הסכמתו ורצונו של הלקוח למסור את פרטיו להנהלת האתר. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
7.3. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש במידע, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הגישה למידע הינו לצורך מתן השירות ללקוח.
7.4 . החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. יובהר כי פרטי כרטיסי האשראי מוזנים ישירות לאתר חברת הסליקה וכי מידע זה אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו. כך שאין לנו יכולת לעשות בו כל שימוש. ואנו משתמשים בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת מידע.
* יובהר כי גם במקרה של עיסקה טלפונית, השימוש בכרטיסי אשראי היא רק למטרת ביצוע ההזמנה ואינו נשמר בשום מאגר
7.5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, טי.קיי.דיזיין ו/או הנהל האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
7.6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
7.7. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

x

#{title}

#{text}

#{price}